Strona główna »
   

Wyszukiwarka przepisów adwokackich

Wyszukiwarka służy do przeglądania regulacji prawnych dotyczących adwokatury, w tym również jej wewnętrznych przepisów. Oprócz przepisów powszechnie obowiązujących będziemy tu publikować różnego rodzaju uchwały, regulaminy i stanowiska władz adwokatury.


Kryteria wyszukiwania
         
Kategoria
         
Data wydania
           
Organ wydający
       
Typ dokumentu
   
 


Podstrony: « 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »
Pokazujemy 10 z 494 (od 101 do 110)           Sortuj:           Wyników na stronie:          
LPTytułData wydaniaOrgan wydającyTyp dokumentu
101Uchwała nr 113/2016 Prezydium Naczelnej Rady 2016-01-26Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej Uchwała
UCHWALA_NR_113_2016_amicus_curiae_wszystkie_polaczone_sprawy.pdf
plik PDF (226 kB)
Uchwała nr 113/2016 Prezydium Naczelnej Rady     Data wydania: 2016-01-26
W ślad za uchwałą nr 122/2016 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 14 stycznia 2016 r., Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej wyraża zgodę na wystąpienie w imieniu Naczelnej Rady Adwokackiej z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego o wyrażenie zgody na przedłożenie Trybunałowi Konstytucyjnemu opinii amicus curiae także w postępowaniach z wniosku Grupy Posłów na Sejm RP VIII Kadencji z dnia 29 grudnia 2015 r., zarejestrowanego pod sygn. akt K 48/15, z wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 8 stycznia 2016 r., zarejestrowanego pod sygn. akt K 2/16 oraz z wniosku Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 15 stycznia 2016 r., zarejestrowanego pod sygn. akt K 4/16, połączonych do wspólnego rozpoznania pod sygn. akt K 47/15 wspólnie z wnioskiem Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z dnia 29 grudnia 2015 r. zarejestrowanym pod sygn. akt K 47/15 oraz wnioskiem Grupy Posłów na Sejm VIII kadencji z dnia 31 grudnia 2015 r., zarejestrowanym pod sygn. akt K 1/16.
102Uchwała nr 114/2016 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej2016-02-01Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej Uchwała
UCHWALA_NR_114-2016_obiegowo.pdf
plik PDF (130 kB)
Uchwała nr 114/2016 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej     Data wydania: 2016-02-01
w sprawie listy preferowanych praktyk w Krajowym Rejestrze Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
103Uchwała nr 115/2016 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej2016-02-12Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej Uchwała
UCHWALA_NR_115_2016_obiegowo.pdf
plik PDF (160 kB)
Uchwała nr 115/2016 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej     Data wydania: 2016-02-12
Adwokatura Zasłużonym- wnioski z Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie, ORA w Toruniu i ORA w Warszawie.
104Uchwała nr 116/2013 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej2013-07-02Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej Uchwała
UCHWALA_NR_116_2013_legitymacje.pdf
plik PDF (218 kB)
Uchwała nr 116/2013 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej     Data wydania: 2013-07-02
W sprawie legitmacji adwokackich
105Uchwała nr 116/2016 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej2016-03-10Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej Uchwała
UCHWALA_NR_116_2016_obiegowo.pdf
plik PDF (136 kB)
Uchwała nr 116/2016 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej     Data wydania: 2016-03-10
Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej deklaruje gotowość podjęcia się roli bezstronnego mediatora w sporze o kształt Trybunału Konstytucyjnego.
106Uchwała nr 117/2016 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej2016-03-11Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej Uchwała
UCHWALA_NR_117_2016.pdf
plik PDF (147 kB)
Uchwała nr 117/2016 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej     Data wydania: 2016-03-11
Uchwała dot. przyznania przez Prezydium NRA odznaki "Adwokatury Zasłużonym".
107Uchwała nr 118/2016 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej2016-03-22Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej Uchwała
UCHWALA_NR_118_2016_(amicus).pdf
plik PDF (165 kB)
Uchwała nr 118/2016 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej     Data wydania: 2016-03-22
Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej wyraża zgodę na wystąpienie w imieniu Naczelnej Rady Adwokackiej z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego o wyrażenie zgody na przedłożenie Trybunałowi Konstytucyjnemu opinii amicus curiae. Prezydium NRA upoważnia adw. Andrzeja Zwarę Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej do podpisania w jej imieniu załączonego wniosku do Trybunału Konstytucyjnego.
108Uchwała nr 119/2016 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej2016-04-05Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej Uchwała
UCHWALA_NR_119_2016.pdf
plik PDF (150 kB)
Uchwała nr 119/2016 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej     Data wydania: 2016-04-05
Uchwała dot. przyznania przez Prezydium NRA odznaki "Adwokatury Zasłużonym".
109Uchwała nr 12 Krajowego Zjazdu Adwokatury2010-11-20Krajowy Zjazd Adwokatury Uchwała
Uchwala_Nr_12_-regulamin_KZA_o_zgromadzen_Izb_.pdf
plik PDF (231 kB)
Uchwała nr 12 Krajowego Zjazdu Adwokatury     Data wydania: 2010-11-20
Uchwała Nr 12 Krajowego Zjazdu Adwokatury z dnia 20 listopada 2010 r. - Regulamin Zjazdu Adwokatury oraz Zgromadzeń Izb Adwokackich.
110Uchwała nr 12 Krajowego Zjazdu Adwokatury2013-11-23Krajowy Zjazd Adwokatury Uchwała
Uchwala_nr_12_-_quorum.pdf
plik PDF (163 kB)
Uchwała nr 12 Krajowego Zjazdu Adwokatury     Data wydania: 2013-11-23
Uchwała w sprawie zmiany Regulaminu Krajowego Zjazdu Adwokatury oraz zgromadzeń izb adwokackich - "quorum".
Podstrony: « 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »
 

« powrót do strony głównej
© Naczelna Rada Adwokacka ... all rights reserved
 
X Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji