Strona główna »
   

Wyszukiwarka przepisów adwokackich

Wyszukiwarka służy do przeglądania regulacji prawnych dotyczących adwokatury, w tym również jej wewnętrznych przepisów. Oprócz przepisów powszechnie obowiązujących będziemy tu publikować różnego rodzaju uchwały, regulaminy i stanowiska władz adwokatury.


Kryteria wyszukiwania
         
Kategoria
         
Data wydania
           
Organ wydający
       
Typ dokumentu
   
 


Podstrony: « 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »
Pokazujemy 10 z 494 (od 91 do 100)           Sortuj:           Wyników na stronie:          
LPTytułData wydaniaOrgan wydającyTyp dokumentu
91Uchwała nr 11 Krajowego Zjazdu Adwokatury2010-11-20Krajowy Zjazd Adwokatury Uchwała
Uchwala_Nr_11_-_regulamin_dzialania_organow.pdf
plik PDF (224 kB)
Uchwała nr 11 Krajowego Zjazdu Adwokatury     Data wydania: 2010-11-20
Uchwała Nr 11 Krajowego Zjazdu Adwokatury z dnia 20 listopada 2010 r. - Regulamin działania organów adwokatury i organów izb adwokackich
92Uchwała nr 11 Krajowego Zjazdu Adwokatury2013-11-23Krajowy Zjazd Adwokatury Uchwała
Uchwala_nr_11_-_zmiany_proceduralne.pdf
plik PDF (158 kB)
Uchwała nr 11 Krajowego Zjazdu Adwokatury     Data wydania: 2013-11-23
Uchwała w sprawie zmiany Regulaminu Krajowego Zjazdu Adwokatury oraz zgromadzeń izb adwokackich - zmiany proceduralne.
93Uchwała nr 11/2016 Krajowego Zjazdu Adwokatury2016-11-25Krajowy Zjazd Adwokatury Uchwała
Uchwala_Nr_11_-_zmiana_regulaminu_dzialania_organow.pdf
plik PDF (206 kB)
Uchwała nr 11/2016 Krajowego Zjazdu Adwokatury     Data wydania: 2016-11-25
Uchwała KZA w sprawie zmiany Regulaminu działania organów adwokatury i organów izb adwokackich
94Uchwała nr 11/2016 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej 2016-12-20Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej Uchwała
UCHWALA_NR_11_2016.pdf
plik PDF (243 kB)
Uchwała nr 11/2016 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej     Data wydania: 2016-12-20
Regulaminu działania rzeczników dyscyplinarnych
95Uchwała nr 110/2013 Naczelnej Rady Adwokackiej2013-10-12Naczelna Rada Adwokacka Uchwała
UCHWALA_Nr_110-2013_konkurs_krasomowczy.pdf
plik PDF (170 kB)
Uchwała nr 110/2013 Naczelnej Rady Adwokackiej     Data wydania: 2013-10-12
Uchwała w sprawie zmiany "Regulaminu konkursów krasomówczych dla aplikantów adwokackich" - stanowiącego załącznik do uchwały nr 56/2011 NRA z dnia 19 listopada 2011 roku
96Uchwała nr 110/2015 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej2015-12-30Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej Uchwała
UCHWALA_NR_110_2015_(amicus)_obiegowo.pdf
plik PDF (222 kB)
Uchwała nr 110/2015 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej     Data wydania: 2015-12-30
Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej wyraża zgodę na wystąpienie w imieniu Naczelnej Rady Adwokackiej z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego o wyrażenie zgody na przedłożenie Trybunałowi Konstytucyjnemu opinii amicus curiae. W TK Naczelną Radę Adwokacką reprezentuje adw. Mikołaj Pietrzak z Komisji Praw Człowieka.
97Uchwała nr 111/2013 Naczelnej Rady Adwokackiej2013-11-21Naczelna Rada Adwokacka Uchwała
UCHWALA_Nr_111-2013_glosowanie_na_KZA.pdf
plik PDF (160 kB)
Uchwała nr 111/2013 Naczelnej Rady Adwokackiej     Data wydania: 2013-11-21
Uchwała w sprawie trybu głosowania na Krajowym Zjeździe Adwokatury.
98Uchwała nr 111/2016 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej2016-01-14Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej Uchwała
UCHWALA_NR_111_2016.pdf
plik PDF (211 kB)
Uchwała nr 111/2016 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej     Data wydania: 2016-01-14
Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej przyznało odznakę ?Adwokatura Zasłużonym? na wniosek Okręgowej Rady Adwokackiej w Siedlcach: Panu adw. Ryszardowi Czwarnog; Panu adw. Jerzemu Jackowi Jachymek; Panu adw. Stefanowi Karasińskiemu; pośmiertnie Panu adw. Lechowi Łozowskiemu; Panu adw. Tadeuszowi Tyszuk; Panu adw. Zbigniewowi Antoniemu Widelskiemu; Panu adw. Witoldowi Czesławowi Oknińskiemu.
99Uchwała nr 112/2016 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej 2016-01-14Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej Uchwała
UCHWALA_NR_112_2016_amicus_curiae.pdf
plik PDF (223 kB)
Uchwała nr 112/2016 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej     Data wydania: 2016-01-14
Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej wyraża zgodę na wystąpienie w imieniu Naczelnej Rady Adwokackiej z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego o wyrażenie zgody na przedłożenie Trybunałowi Konstytucyjnemu opinii amicus curiae w postępowaniu z wniosku Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z dnia 31 grudnia 2015 r. zarejestrowanego pod sygn. akt K 47/15 oraz z wniosku Grupy Posłów na Sejm RP VIII kadencji z dnia 31 grudnia 2015 r. zarejestrowanego pod sygn. akt K 48/15, połączonych do wspólnego rozpoznania pod sygn. akt K 47/15
100Uchwała nr 113/2016 Prezydium Naczelnej Rady 2016-01-26Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej Uchwała
UCHWALA_NR_113_2016_amicus_curiae_wszystkie_polaczone_sprawy.pdf
plik PDF (226 kB)
Uchwała nr 113/2016 Prezydium Naczelnej Rady     Data wydania: 2016-01-26
W ślad za uchwałą nr 122/2016 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 14 stycznia 2016 r., Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej wyraża zgodę na wystąpienie w imieniu Naczelnej Rady Adwokackiej z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego o wyrażenie zgody na przedłożenie Trybunałowi Konstytucyjnemu opinii amicus curiae także w postępowaniach z wniosku Grupy Posłów na Sejm RP VIII Kadencji z dnia 29 grudnia 2015 r., zarejestrowanego pod sygn. akt K 48/15, z wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 8 stycznia 2016 r., zarejestrowanego pod sygn. akt K 2/16 oraz z wniosku Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 15 stycznia 2016 r., zarejestrowanego pod sygn. akt K 4/16, połączonych do wspólnego rozpoznania pod sygn. akt K 47/15 wspólnie z wnioskiem Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z dnia 29 grudnia 2015 r. zarejestrowanym pod sygn. akt K 47/15 oraz wnioskiem Grupy Posłów na Sejm VIII kadencji z dnia 31 grudnia 2015 r., zarejestrowanym pod sygn. akt K 1/16.
Podstrony: « 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »
 

« powrót do strony głównej
© Naczelna Rada Adwokacka ... all rights reserved | design by yabko.com
 
X Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji